Menu
Ξεκινά η δοκιμαστική λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού των Καλαβρύτων.

Ξεκινά η δοκιμαστική λειτουργία του…

Η μεγάλη ημέρα έφτασε.Ξεκ...

Τα λόγια γίνονται πράξεις. Χρηματοδότηση έργων σε Πλανητέρο, Κάστρο και Σειραίο (ποταμό).

Τα λόγια γίνονται πράξεις. Χρηματοδ…

Αντιπλημμυρικό έργο στο...

Σε ένα μήνα, η δοκιμαστική λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαβρύτων

Σε ένα μήνα, η δοκιμαστική λειτουργ…

Σε ένα μήνα, η δοκιμαστικ...

Ένα στάδιο, ένα βήμα, πριν, από τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαβρύτων.

Ένα στάδιο, ένα βήμα, πριν, από τη …

Ένα στάδιο, ένα βήμα, π...

Ένα μεγάλο έργο, ο βιολογικός καθαρισμός Καλαβρύτων, ολοκληρώνεται.

Ένα μεγάλο έργο, ο βιολογικός καθαρ…

Αρχίζει, η προετοιμασία...

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα έργα για το Βιολογικό Καθαρισμό Καλαβρύτων.

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα …

Με εντατικούς ρυθμούς εξε...

Τα Καλάβρυτα αποκτούν Βιολογικό Καθαρισμό - Ξεκινά η κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

Τα Καλάβρυτα αποκτούν Βιολογικό Καθ…

Ένα σημαντικό βήμα για ...

Πως θα είναι η Κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων την Άνοιξη - Φωτό

Πως θα είναι η Κεντρική πλατεία των…

Παρουσίασε σήμερα ο Δήμος...

Prev Next

Τουρισμός

Το νέο Χωροταξικό στον Τουρισμό

Τουρισμός όλο το χρόνο με τουρίστες υψηλού εισοδήματος, είναι ο στόχος του νέου Χωροταξικού. Το σχέδιο θέτει ως έναν από τους κύριους στόχους του τη διεύρυνση της μέσης κατά κεφαλήν τουριστικής δαπάνης δια της προώθησης τουριστικών καταλυμάτων υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και υποδομών. Το νέο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό -όπως είναι η πλήρης ονομασία του- ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Το Σχέδιο που θα καθορίσει τις επενδυτικές επιλογές στον χώρο του τουρισμού για τα επόμενα χρόνια δημοσιεύται.

Για τη σύνταξη του Ειδικού Χωροταξικού ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων η σημαντική συμβολή του τουρισμού στην απασχόληση, ιδίως στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και της μεγάλης ανεργίας που διανύει η χώρα. Επίσης, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η συμβολή του τουρισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική στην κάλυψη του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. Υπολογίζεται ότι η τουριστική κατανάλωση επηρεάζει το 60% των κλάδων της ελληνικής οικονομίας, ενώ ο τουριστικός πολλαπλασιαστής εκτιμάται σε 2,184, το οποίο σημαίνει πως κάθε ευρώ, που καταναλώνεται στον τουρισμό, δημιουργεί υπερδιπλάσια δευτερογενή κατανάλωση στην υπόλοιπη οικονομία.

Παράλληλα σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί νέοι τουριστικοί προορισμοί, όπως η Τουρκία και η Κροατία, που προσφέρουν παρόμοιο προϊόν με την Ελλάδα (ήλιος και θάλασσα, τουρισμός με σκάφη αναψυχής, κρουαζιέρα κ.ά.), διεκδικώντας μερίδιο από τις ίδιες τουριστικές αγορές. Κύριο συγκριτικό πλεονέκτημα των ανταγωνιστών είναι το χαμηλό κόστος και, δευτερευόντως, η καλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπροσθέτως υπογραμμίζεται ότι πολλοί τουριστικοί προορισμοί στην Ελλάδα παρουσιάζουν μη ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών με παράλληλη απαξίωση σημαντικού ποσοστού των τουριστικών καταλυμάτων, παρά την επιχειρούμενη αργή αλλά σταθερή ποιοτική αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού. Εντοπίζονται, δε ελλείψεις στη γενική υποδομή και τις μεταφορές (κυρίως περιφερειακά αεροδρόμια, αλλά και οδικό δίκτυο, λιμάνια, κατάσταση σιδηροδρόμων, ακτοπλοΐα, ανυπαρξία αερομεταφορέα για ναυλωμένες πτήσεις κ.λπ.), καθώς και δυσλειτουργίες, όπως κυκλοφοριακή συμφόρηση, έλλειψη χώρων στάθμευσης κ.λπ.

Στο πλαίσιο αυτό διαπιστώνεται ότι οι προοπτικές του ελληνικού τουρισμού για την επόμενη δεκαετία είναι θετικές όσον αφορά στην αύξηση των εσόδων και της απασχόλησης, εφόσον υπάρξει σειρά διαρθρωτικών παρεμβάσεων και βελτιωτικών ενεργειών.

Το Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό στοχεύει μεταξύ άλλων στη διαμόρφωση συνθηκών για:

- Την προώθηση της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης του τουρισμού της χώρας, σύμφωνα με τις φυσικές, πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου και ειδικότερα την προστασία των υδατικών πόρων και του εδάφους και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

- Τη μετάβαση από ένα μαζικό, αδιαφοροποίητο και μονοθεματικό και τουρισμό σε έναν ποιοτικό, διαφοροποιημένο και πολυθεματικό τουρισμό, οικονομικά αποδοτικότερο, που απευθύνεται σε κοινό με υψηλότερες απαιτήσεις, που δεν αρκείται στο καθιερωμένο τουριστικό πρότυπο «ήλιος−θάλασσα».

-Την αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων χαμηλών κατηγοριών,

-Την προσέλκυση υψηλού εισοδήματος τουριστών μέσω της διείσδυσης διεθνών αλυσίδων επώνυμων ξενοδοχείων και της προώθησης σύγχρονων τουριστικών προϊόντων, όπως τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα και οι οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων.

-Τη διάχυση των ευκαιριών ανάπτυξης τουρισμού και την ενίσχυση λιγότερο τουριστικά αναπτυγμένων περιοχών, που έχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Mε το Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό προωθείται η δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων υψηλότερου αριθμού αστέρων στις περιοχές οι οποίες διαθέτουν τουριστικά αναπτυξιακό πλεονεκτήματα και δίνονται κίνητρα για αναβάθμιση υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων. Παράλληλα, αυξάνεται η αρτιότητα στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές. Για παράδειγμα αναφέρεται ότι στις ανεπτυγμένες περιοχές η αρτιότητα αυξάνεται στα 20 στρέμματα ενώ στις αναπτυσσόμενες στα ανάλογα με την μορφή του τουριστικού προϊόντος. Ειδικές ρυθμίσεις υπάρχουν για τους οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και για τις τουριστικές αναπτύξεις στα νησιά.

Το Σχέδιο δίνει κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης για μία σειρά εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο συνεδριακός-εκθεσιακός, ο αστικός ο θαλάσσιος κ.α.

Ειδικά για τον τουρισμό κρουαζιέρας προκρίνει τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και τη δημιουργία πυλών εισόδου επιβατών κρουαζιέρας (home ports) με σύγχρονες εγκαταστάσεις κατά προτεραιότητα σε αναπτυγμένες, αναπτυσσόμενες και μητροπολιτικές περιοχές που διαθέτουν αεροδρόμια διεθνών συνδέσεων. Επίσης, τη δημιουργία εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών κρουαζιέρας (ports of call) σε λιμάνια που έχουν ήδη δυνατότητα, ή μπορούν να αποκτήσουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν μεγάλα κρουαζιερόπλοια και βρίσκονται σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος. Κατά προτεραιότητα οι περιοχές αυτές είναι: Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Κατάκολο, Ρόδος, Βόλος, Καβάλα, Κως, Πάτμος, Πύλος, Μύκονος, Σαντορίνη, Καλαμάτα, Κέρκυρα και Κρήτη. Ειδικά για την περίπτωση της Αττικής συνιστά τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών κρουαζιέρας στον Πειραιά, στην ευρύτερη περιοχή του Φαληρικού Όρμου και στο Λαύριο.

Για τον τουρισμό καταδύσεων αναψυχής προκρίνει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη τουρισμού καταδύσεων, αυτόνομων ή οργανωμένων, με στόχο τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, τη δημιουργία θαλάσσιων καταδυτικών πάρκων και την ανάπτυξη υποθαλάσσιων μουσείων

Σε ότι αφορά τα Γκολφ προκρίνει τη δημιουργία γηπέδων γκολφ στις ευρύτερες περιοχές των μεγάλων αστικών κέντρων που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Ιωάννινα, Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδος, Ζάκυνθος, Κως και στις Περιφερειακές Ενότητες Ηλείας, Μεσσηνίας, Χαλκιδικής, Αχαΐας, Αργολίδας, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Κεφαλονιάς), καθώς και ως μορφή ειδικής τουριστικής υποδομής που συνδυάζεται με ξενοδοχειακά καταλύματα ή εντάσσεται σε οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων ή/και σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

Για τον Θρησκευτικό Τουρισμό προκρίνει την ανάδειξη πόλων προσκυνηματικών και θρησκευτικών μνημείων και τόπων (π.χ. Μετέωρα, Πάτμος, Άγιο Όρος), συγκρότηση, οργάνωση και προβολή τους σε δίκτυα.

Για τον Χιονοδρομικό Τουρισμό και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής στον ορεινό χώρο προκρίνει ρυθμίσεις και κίνητρα για την εγκατάσταση Α.Π.Ε. σε χιονοδρομικά κέντρα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους.

Επίσης, θεωρεί σημαντική τη διεύρυνση της εποχικότητας της λειτουργίας των χιονοδρομικών κέντρων με ειδικά κίνητρα για την ανάπτυξη αθλητικών ορεινών δραστηριοτήτων και ειδικών αθλητικών δραστηριοτήτων.

Για τον Γεωτουρισμό αναφέρεται στην ανάδειξη, στη προβολή και στις δραστηριότητες επισκεψιμότητας των γεωτόπων της χώρας (ηφαίστεια, σπήλαια, φαράγγια, απολιθωματοφόρες θέσεις, μεγάλα γεωλογικά ρήγματα, αρχαία ή ανενεργά μεταλλεία και λατομεία, γεωμορφές και τοπία που δημιούργησε στην διάρκεια των γεωλογικών αιώνων η φύση) και δραστηριότητες για την ένταξή τους σε τουριστικά δίκτυα (θεματικά ή μη) ανάλογα με τα ιδιαίτερα (γενικά ή ειδικά) χαρακτηριστικά που συγκεντρώνουν.

Θεματικά Πάρκα

Εξάλλου, το Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό ανάβει το «πράσινο φως» για την προώθηση ψυχαγωγικών και θεματικών πάρκων, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με τον αστικό τουρισμό, όπου δύνανται να εντάσσονται τα θεματικά πάρκα, τα πάρκα περιπέτειας, τα πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks), κ.ά. Τα πάρκα αυτά δύνανται να συνδυάζονται με άλλες δραστηριότητες όπως πολυκινηματογράφοι, εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, λούνα παρκ, ιδίως στις μείζονες αστικές συγκεντρώσεις.

Ειδική αναφορά γίνεται και για την επίλυση συγκρούσεων με άλλες χρήσεις.

Αναλυτικά για τον Τουρισμό και τη Βιομηχανία σημειώνεται ότι σε περιοχές με αναπτυγμένη ή αναπτυσσόμενη τουριστική δραστηριότητα είναι κατά κανόνα επιθυμητή η συγκέντρωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης σε οργανωμένους υποδοχείς. Η τυχόν επιτρεπόμενη σημειακή χωροθέτηση της βιομηχανίας δεν πρέπει να θίγει το περιβάλλον και το τοπίο ως τουριστικούς πόρους. Η συνύπαρξη της παραδοσιακής βιοτεχνίας – χειροτεχνίας καθώς και μονάδων τυποποίησης τοπικών προϊόντων ονομασίας προέλευσης με τον τουρισμό κρίνεται επιθυμητή.

Για τον Τουρισμό και την Εξόρυξη υπογραμμίζεται ότι η άσκηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων, η πρωτογενής επεξεργασία των ορυκτών πρώτων υλών στους χώρους εξόρυξης και η εξασφάλιση των αναγκαίων θαλάσσιων διεξόδων για τη διακίνηση των προϊόντων εντός των περιοχών που χαρακτηρίζονται με το παρόν ως περιοχές προτεραιότητας τουρισμού δεν μπορεί λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης της δραστηριότητας να αποκλειστεί. Η επέκταση της δραστηριότητας στις περιοχές αυτές και σε τμήματα που εντοπίζονται νέα κοιτάσματα, είναι δυνατή ύστερα από συνεκτίμηση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών (εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων εξόρυξης, επεξεργασίας, μεταφοράς, διαχείρισης αποβλήτων,περιορισμού/αντιμετώπισης των οχλήσεων και αποκατάστασης του τοπίου) παραμέτρων.

Για τον Τουρισμό και τις Αιολικές Εγκαταστάσεις τονίζεται ότι εντός των περιοχών με προτεραιότητα τουρισμού, απαιτείται η ελεγχόμενη συγκέντρωση ανεμογεννητριών χωρίς να αποκλείεται ο συνδυασμός τους με την ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων με τους όρους που προβλέπει το Ειδικό Πλαίσιο για τις Α.Π.Ε.

Τέλος, για τον Τουρισμό και τις Υδατοκαλλιέργειες επισημαίνεται ότι η χωροθέτηση νέων μονάδων υδατοκαλλιεργειών στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως αναπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες τουριστικά γενικά δεν ενθαρρύνεται. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτρέπονται, εφόσον διασφαλίζεται τεκμηριωμένα ότι λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν αρνητικών συνεπειών για τον τουρισμό, ιδιαίτερα όσον αφορά υφιστάμενες τουριστικές εγκαταστάσεις.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.

ΠΗΓΗ

Hotel and Tourism News

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα...

Ο Καιρός στο Δήμο Καλαβρύτων

Διαβάστε περισσότερα...

E4 - Το Ευρωπαϊκό Μονομάτι των Μεγάλων Διαδρομών

im (12)Είναι από τα δύο πιο σημαντικά μονοπάτια που έχουν χαραχθεί στην Ευρώπη, το οποίο διαπερνά κυριολεκτικά το Δήμο μας.

Ξεκινά από τα Πυρηναία και διασχίζοντας την Ευρώπη, έρχεται στην Ελλάδα διασχίζοντας τον ορεινό κορμό της (Πίνδος κ.τ.λ.), περπατώντας από τη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο (Αγ. Νικόλαος - Αίγιο) διασχίζει ολόκληρη την Πελοπόννησο μέχρι το Γύθειο και με νοητή συνέχεια περνά εικαι διατρέχει την Κρήτη.

Διαβάστε περισσότερα...

Αρίσταρχος

im (7)Το τηλεσκόπιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με το όνομα “ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ” είναι το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο των Βαλκανίων και το δεύτερο μεγαλύτερο της Ηπειρωτικής Ευρώπης, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή “Νεραϊδόραχη” του Χελμού σε υψόμετρο 2.340 μ.

Ονομάστηκε Αρίσταρχος προς τιμή του αρχαίου Έλληνα αστρονόμου Αρίσταρχου.

Διαβάστε περισσότερα...

Μίχας (Τσαπουρνιά) – Μουγγίλα – Ωλενός

Η κλασική διαδρομή για την ανάβαση στην ψηλότερη κορφή του Ερύμανθου ξεκινά από τον οικισμό Τσαπουρνιά, του χωριού Μίχας (1.020 μ), λίγα χιλιόμετρα δυικά από την Άνω Βλασία. Το μονοπάτι έχει νοτιοδυτική κατεύθυνση και αρχίζει από το χωματόδρομο που οδηγεί στο βουνό έως το υψόμετρο των 1.020 μ. Στο τέλος του χωματόδρομου αρχίζει το μονοπάτι, το οποίο περνάει δίπλα από τον αγωγό ύδρευσης και κινείται μέσα οε ελατοδάσος.

Διαβάστε περισσότερα...

Περιστέρα – Ύδατα της Στυγός

Η διαδρομή αρχίζει από την Περιστέρα (υψόμετρο 1.060 μ.), ένα από τα φημισμένα Κλουκινοχώρια. Το μονοπάτι αρχίζει από τον οικισμό και ακολουθεί το χωματόδρομο που οδηγεί στη βρύση. Η διαδρομή είναι σηματοδοτημένη με πινακίδα, η οποία στο εσωτερικό της έχει κίτρινο ρόμβο. Έως τη βρύση η πορεία είναι ομαλή και γίνεται σε 1 ώρα περίπου. Από εκεί ακολουθείτε το καλά σηματοδοτημένο μονοπάτι που περνάει μέσα από υπέροχα δάση

Διαβάστε περισσότερα...

Καταφύγιο – Ψηλή Κορυφή (2.355 μ.)

Από το καταφύγιο ακολουθείτε νότια κατεύθυνση, με σήμανση Ε4, βαδίζοντας πάνω στη ράχη, έως το τέλος του αναβατήρα στη Νεραϊδόραχη. Από εκεί στρίβετε δεξιά και ακολουθείτε το χωματόδρομο έως τις στάνες στη θέση Επάνω Λιθάρι (70'). Στη συνέχεια ακολουθείτε την ανοιχτή λάκκα στον επάνω κάμπο, περνάτε από χαρακτηριστικά βράχια στο διάσελο και καταλήγετε στην κορυφή περίπου σε 50'.

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Ο ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ