Menu
Ξεκινά η δοκιμαστική λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού των Καλαβρύτων.

Ξεκινά η δοκιμαστική λειτουργία του…

Η μεγάλη ημέρα έφτασε.Ξεκ...

Τα λόγια γίνονται πράξεις. Χρηματοδότηση έργων σε Πλανητέρο, Κάστρο και Σειραίο (ποταμό).

Τα λόγια γίνονται πράξεις. Χρηματοδ…

Αντιπλημμυρικό έργο στο...

Σε ένα μήνα, η δοκιμαστική λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαβρύτων

Σε ένα μήνα, η δοκιμαστική λειτουργ…

Σε ένα μήνα, η δοκιμαστικ...

Ένα στάδιο, ένα βήμα, πριν, από τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαβρύτων.

Ένα στάδιο, ένα βήμα, πριν, από τη …

Ένα στάδιο, ένα βήμα, π...

Ένα μεγάλο έργο, ο βιολογικός καθαρισμός Καλαβρύτων, ολοκληρώνεται.

Ένα μεγάλο έργο, ο βιολογικός καθαρ…

Αρχίζει, η προετοιμασία...

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα έργα για το Βιολογικό Καθαρισμό Καλαβρύτων.

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα …

Με εντατικούς ρυθμούς εξε...

Τα Καλάβρυτα αποκτούν Βιολογικό Καθαρισμό - Ξεκινά η κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

Τα Καλάβρυτα αποκτούν Βιολογικό Καθ…

Ένα σημαντικό βήμα για ...

Πως θα είναι η Κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων την Άνοιξη - Φωτό

Πως θα είναι η Κεντρική πλατεία των…

Παρουσίασε σήμερα ο Δήμος...

Prev Next

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 02-03-2018 (ορθή επανάληψη)

dimotikoneo

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την του μηνός Μαρτίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα: 14.30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την αγορά Αξονικού Τομογράφου από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση – Σπήλαια Λιμνών καστριών και τη δωρεά του στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων.

2. Περί εορτασμού του Πολιούχου των Καλαβρύτων, Αγίου Αλεξίου, στις 17 Μαρτίου 2018.

3. Περί των εορταστικών εκδηλώσεων για: α) τα προεπαναστατικά γεγονότα στην Τ.Κ. Λιβαρτζίου στις 11 Μαρτίου 2018, β) τα προεπαναστατικά γεγονότα της Φροξυλιάς & Χελωνοσπηλιάς στις Τ.Κ. Τουρλάδας και Λυκούριας, στις 11 Μαρτίου 2018, γ) την επέτειο απελευθέρωσης των Καλαβρύτων στις 21 Μαρτίου 2018, και δ) την Εθνική Παλιγγενεσία στις 25 Μαρτίου 2018, στην Αγία Λαύρα.

4. Περί της υπ’ αριθμ. 1/1-2-1018 απόφασης του ΔΜΚΟ για την έγκριση του Απολογισμού του ΔΜΚΟ, οικον. έτους 2017.

5. Περί της υπ’ αριθμ. 6/1018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου, του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, για την έγκριση του Απολογισμού του Κ.Π.Ν.&.Α. Δ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, οικον. έτους 2017.

6. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 2/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου, του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ (ΔΜΚΟ), «περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης –τροποποίησης του προϋπολογισμού του ΔΜΚΟ, οικον. έτους 2018».

7. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 7/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου, του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, «περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης –τροποποίησης του προϋπολογισμού του Κ.Π.Ν.&.Α. Δ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, οικον. έτους 2018». 

8. Περί αποδοχής του ανωτάτου ορίου χρηματοδότησης ποσού 285.000,00 ευρώ, με το οποίο χρηματοδοτείται ο Δήμος Καλαβρύτων, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5132/23-2-2018 απόφαση – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι του Υπουργού Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων – προτάσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού, για την ενδυνάμωση των τεχνικών υποδομών του Δήμου μας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων μας και περιγραφή του τύπου αυτών. 

9. Περί αποδοχής του ανωτάτου ορίου χρηματοδότησης ποσού 39.300,00 ευρώ, με το οποίο χρηματοδοτείται ο Δήμος Καλαβρύτων με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5133/23-2-2018 απόφαση – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ του Υπουργού Εσωτερικών για την υποβολή προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για τη χρηματοδότηση του Δήμου μας για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης. 

10. Περί ορισμού υπευθύνου του Δήμου Καλαβρύτων για τη συγκρότηση της «Επιτροπής Εκτίμησης της μοναδιαίας αξίας ανά ζώο ή προϊόν» (σχετικό το υπ’ αριθμό πρωτ. 58975/2690/23-2-2018 έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ.Π.Ε. Αχαΐας). 

11. Περί του από 22-2-2018 αιτήματος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για την παραχώρηση της χρήσης ενός μηχανήματος έργου – γκρέιντερ για διάστημα δύο (2) μηνών (Μάρτιο – Απρίλιο 2018) για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του.

12. Περί αποδοχής και διάθεσης πίστωσης ποσού 41.677,39 € από κατανομή των ΚΑΠ του ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Καλαβρύτων.

13. Περί ορισμού Ορκωτού Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, χρήσης 2017.

14. Περί της από 18-09-2017 αίτησης του κ. Ανδρέα Βρεττού, για απαλλαγή του από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων δημοτικών τελών έως σήμερα, για την κατοικία του, 200 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ΛΑΧΙΔΕΣ, εκτός του Σχεδίου Πόλεως των Καλαβρύτων.

15. Περί της από 18-09-2017 αίτησης της κας Ευαγγελίας Σοφούρη, για απαλλαγή της του από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων δημοτικών τελών έως σήμερα, για την κατοικία της, 100 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ΛΑΧΙΔΕΣ, εκτός του Σχεδίου Πόλεως των Καλαβρύτων.

16. Περί της προγραμματισμένης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (ΔΕΠΑΝ) τον Μάρτιο, στα Καλάβρυτα.

17. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίου Διοικητηρίου για στέγαση Δημαρχείου Καλαβρύτων».

18. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της Σύμβασης του έργου: «Αποπεράτωση Δικτύου ΄Υδρευσης Τ.Κ. Ρογών».

19. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Πλάκας».

20. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Καμενιάνων.

21. Περί έγκρισης γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Αποπεράτωση δικτύου Τ.Κ. Ρογών» του Δήμου Καλαβρύτων.

22. Περί της από 14-12-2017 αίτησης των κ.κ. Νικολάου και Δημητρίου Κουτρουμπή και Νικολάου Καραγκούνη, κατοίκων οικισμού Κραστικών Τ.Κ. Καλαβρύτων, για επανεξέταση και ορθολογική επιβολή των δημοτικών τελών στους υποχρέους των Κραστικών, σύμφωνα και τα αντίστοιχα επιβαλλόμενα στις γειτονικές Τ.Κ., όπως Κερτέζης, Λαγοβουνίου, Κανδάλου κ.λ.π.

23. Περί έγκρισης και υποβολής τεκμηριωμένων αιτημάτων προς τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας (ΠΟΥ) του Δήμου, για την ανάληψη υποχρεώσεων και πραγματοποίησης δαπανών για τις οποίες διατάκτης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

24. Περί έγκρισης και υπογραφής των συνταχθέντων, από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας, σχεδίων απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, για την πραγματοποίηση των δαπανών του Δήμου για τις οποίες διατάκτης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

ipografi proedrou kont

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- κ. ΔΗΜΑΡΧΟ, παρακαλούμενο να παραστεί στη συνεδρίαση.
- κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαβρύτων, προσκαλούμενους να παραστούν στη συνεδρίαση.
- Ανωτέρω αιτούντες.

Τελευταία τροποποίηση στιςΔευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018 11:04
επιστροφή στην κορυφή

Ο ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ